*

Домэйн нэрээ өөр бүртгэгчээс шилжүүлэн авах

* Шинээр сунгасан болон зарим өргөтгөлтэй домэйн нэрүүдэд хамаарахгүй.