Имэйл хостинг

Оффис Имэйл - 10GB

Эхлэх:

41000.00₮

1 жил

  • Олон Төрлийн Вебмэйл хандалт
    Үнэгүй Файл хадгалах сан
    Хүчирхэг Спам/фишинг хамгаалалт
    Хоер шатлалт баталгаажуулалт
    Хэрэглэгч өөрөө өнгөрсөн 30 хоногт устгасан мэйлээ сэргээх боломжтой